Gjuha e Kur’anit, Elifbaja

CHF8.90

50 stok

Ky doracak ndahet në tri pjesë: Pjesa e parë paraqet mësimin e shkronjave, e dyta jep hollësi dhe sqarim për rregullat e leximit, kurse e treta përmbledh ushtrim për hyrje në leximin e Kur’anit Famëlartë.

Categories: ,

Titulli: Gjuha e Kur’anit, Elifbaja
Autorë: Abdurrahman Asllani
Botues: ASR

Lavdi i takon vetëm All-llahut Fuqiplotë i Cili mësoi njeriun të shkruajë me pendë. Bekimet qofshin për Muhamedin alejhiselam, i cili rëndësi të madhe i kushtoi shkrim – leximit. Përshendetjet tona qofshin për familjen, shokët e tij besnik dhe për ata që ndoqën e që ndjekin rrugën e tij të ndritshme deri në ditën e shkatërrimt të kësaj bote.

Ky doracak ndahet në tri pjesë: Pjesa e parë paraqet mësimin e shkronjave, e dyta jep hollësi dhe sqarim për rregullat e leximit, kurse e treta përmbledh ushtrim për hyrje në leximin e Kur’anit Famëlartë.

Fëmijë të dashur!
Doracaku që keni para jush nxit në mësimin dhe këndimin e fjalës së All–llahut Fuqiplotë. Kur’ani Famëlartë është shpëtim për ne e shërim i zemrave tona, udhërrëfyes për mbarë njerzimin në lumturi si në këtë botë dhe në botën tjetër.

Jemi përpjekur që këtë doracak ta bëjmë sa më të përshtatshëm për fëmijët dhe për të rritur. Fjalët që i kemi përdorur kryesisht janë me kuptim që përdoren në Kur’an, në përjashtim të disave. Kemi përdorur mënyrën që më tepër mbështet leximin sesa shkrimin e gjuhës së Kur’anit
Vel hamdulil-lahi rabbil alemin

Autori

Kategoritë

Gjuha e Kur’anit, Elifbaja