Gjuha shpatë me dy tehe 

CHF7.00

17 stok

Në këtë libër na tregohen qartë dy rrugë në të cilat gjuha jonë na qon. Rruga e lumturisë dhe e përfundimit të mirë dhe rruga e fatkeqësisë dhe e përfundimit të keq. Ajetet dhe hadithet e përmendura në këtë libër do na bëjnë dobi në edukimin e gjuhëve tona. Shpresoj që pasi ta lexoni këtë libër tua komunikoni dobitë e tij edhe të tjerëve.

Titulli: Gjuha shpatë me dy tehe
Autori: Dr. Shefik Kurdiq
Përktheu: Agim Avdiu
Redaktor gjuhësor: Ejub Musa
Redaktor fetar: Talha Kurtishi
Kopertina: Dorlir Kraja
Realizimi kompjuterik: Faruk Vila
Botoi: Sh.B Dëshmia

Kemi dëgjuar shumë thënie dhe fabula për gjuhën. Kemi mësuar se si gjuha gjërat e mira i shumëfishon por edhe të këqiat i shton. Po ashtu kemi parë se si gjuha, punët e mira i prish dhe i kthen në të pa vlera dhe se si punët e këqia dhe të fëlliqura i zbukuron dhe ua servir atë njerëzve. Sot në ditët tona kemi shumë shembuj, qofshin këta pozitiv apo negativ.

Në këtë libër na tregohen qartë dy rrugë në të cilat gjuha jonë na qon. Rruga e lumturisë dhe e përfundimit të mirë dhe rruga e fatkeqësisë dhe e përfundimit të keq. Ajetet dhe hadithet e përmendura në këtë libër do na bëjnë dobi në edukimin e gjuhëve tona. Shpresoj që pasi ta lexoni këtë libër tua komunikoni dobitë e tij edhe të tjerëve.

Kategoritë

Gjuha shpatë me dy tehe