Gjurmëve të të dashurit tonë, mp3

CHF10.00

S’ka stok

Në këtë audio libër do të mësojmë shumëçka nga jeta e bujshme e Muhammedit a.s.. Do ta njohim të Dërguarin e All-llahut si njeri modest, besnik, tregtar, bashkëshort, prind, udhëheqës shpirtëror dhe shtetëror.

Category:

Në këtë audio libër do të mësojmë shumëçka nga jeta e bujshme e Muhammedit a.s.. Do ta njohim të Dërguarin e All-llahut si njeri modest, besnik, tregtar, bashkëshort, prind, udhëheqës shpirtëror dhe shtetëror.

Titulli: Gjurmëve të të Dashurit tonë
Autor: Amër Halid
Përshtati dhe lexoi: Qenan Ismaili
Disenji: Jusuf Saliu
Ilustrimi artistik: Florent Rustemi
Viti i botimit: 2007
Realizoi: Produksioni M7

Titujt në këtë CD:

1.Gjendja e botës dhe Gadishullit Arabik para lindjes së Profetit Muhammed s.a.s. dhe lindja e tij 2.Përshkrimi i pamjes dhe fëmijëria e Profetit s.a.s.
3.Shkurtimisht biografia dhe rinia e Profetit s.a.s
4.Fillimi i shpalljes
5.Vitet e para të profecisë
6.Vuajtjet e Profetit s.a.s
7.Vuajtjet e shokëve të Profetit s.a.s
8.Shtëpia e Erkam ibn Erkamit dhe politika e negociatave
9.Emigrimi në Abisini
10.Përpjekjet për të vrarë Profetin s.a.s.
11.Viti i dëshprimit
12.Udhtëtimi i Isras dhe Miraxhit
13.Thirrja e fiseve të tjera
14.Marrëveshja mes Profetit s.a.s. dhe banorëve të Medines
15.Emigrimi i Profetit s.a.s. për në Medine
16.Arritja e Profetit s.a.s. në Medine
17.Beteja e Bedrit
18.Beteja e Uhudit
19.Shembuj të trimërisë së dëshmorëve të rënë në betejën e Uhudit
20.Pasojat e betejës së Uhudit
21.Tradhtia e fiseve arabe
22.Beteja e Hendekut dhe lufta me fisin Benu Kurejdha
23.Roli i hipokritëve në përçarjen e shoqërisë në Medine
24.Marrëveshja e Hudejbijes
25.Kryerja e umres së humbur, letrat e dërguara mbretërve dhe beteja e Mu’tes
26.Beteja e Hajberit
27.Hyrja në Mekke
28.Ditët që Profeti s.a.s. qëndroi në Mekke dhe beteja e Hunejnit
29.Beteja e Tebukut
30.Haxhi i lamtumirës dhe çastet e vdekjes së Profetit s.a.v.s.

Kategoritë

Gjurmëve të të dashurit tonë, mp3

CHF10.00