Gjurmëve të të Dashurit tonë

CHF25.00

98 stok

Libri në fjalë na tregon më për së afërmi bëmat dhe peripecitë që e përshkuan të Dërguarin e All-llahut. Në këtë libër do ta njohim të Dërguarin e All-llahut si njeri modest, besnik, tregtar, bashkëshort, prind, udhëheqës shpirtëror dhe shtetëror.
Nga ngjarjet dhe ndodhitë e përshkruara për mrekulli në këtë libër, autori ka nxjerrë edhe urtësitë dhe mësimet që mund të vlejnë për njerëzit në ditët e sotme.

Category:

Titulli: Gjurmëve të të Dashurit tonë
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 438
Formati: B 5
Botues: Furkan Ism – Shkup

Amër Halid, ligjërues dhe thirrës bashkëkohor, sot zë një vend meritor në skenën e thirrjes islame.
Kjo dëshmohet edhe nga libri i tij, “Gjurmëve të të Dashurit tonë”, ku Amër Halidi me një narracion elokuent dhe të rrjedhshëm shkëput fragmente nga jeta e bujshme e të Dërguarit të Islamit, Muhammedit, paqja e All-llahut qoftë mbi të.
Me tërë zellin e tij të thirrësit, autori gjeti mënyrë se si lexuesit t’ia bëjë më të afërt jetën e Muhammedit, të Dërguarit të fundit të All-llahut.
Ky libër nuk është vetëm një jetëpërshkrim klasik i biografisë së Muhammedit [alejhis-selam], sikur që ndoshta edhe jemi mësuar të lexojmë nëpër libra tjerë të kësaj natyre, por paraqet një mënyrë shumë më të veçantë dhe më tërheqëse të përshkrimit të jetës së njeriut që ka lënë gjurmë të pashlyera në historinë njerëzore, gjurmë këto që me dekada e shekuj po përcillen prej pasuesve të tij.
Libri në fjalë na tregon më për së afërmi bëmat dhe peripecitë që e përshkuan të Dërguarin e All-llahut. Në këtë libër do ta njohim të Dërguarin e All-llahut si njeri modest, besnik, tregtar, bashkëshort, prind, udhëheqës shpirtëror dhe shtetëror.
Nga ngjarjet dhe ndodhitë e përshkruara për mrekulli në këtë libër, autori ka nxjerrë edhe urtësitë dhe mësimet që mund të vlejnë për njerëzit në ditët e sotme.

Kategoritë

Gjurmëve të të Dashurit tonë