Globalizimi dhe bota islame

CHF9.60

43 stok

Qëllimi kryesor i këtij libri është të nxjerrë në pah disa aspekte që kanë të bëjnë me debatin rreth globalizmit dhe ndikimit që ka ai në vendet e zhvilluara në përgjithësi dhe në vendet islame në veçanti. Në kapitujt e këtij libri bëhet në përkufizim i termit globalizëm. Pastaj shtjellohet roli i tij në aspektin, politik, ekonomik, kulturor, fetar, etj.

Category: Tags: , , ,

Titulli: Globalizimi dhe bota islame
Autori: Amër Rubai
Përktheu: Behxhet Jashari
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Ammar Jusufi
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqosja: Furkan ISM
Botoi: Furkan ISM
Shtypi: Print Ism – Shkup

Qëllimi kryesor i këtij libri është të nxjerrë në pah disa aspekte që kanë të bëjnë me debatin rreth globalizmit dhe ndikimit që ka ai në vendet e zhvilluara në përgjithësi dhe në vendet islame në veçanti. Në kapitujt e këtij libri bëhet në përkufizim i termit globalizëm. Pastaj shtjellohet roli i tij në aspektin, politik, ekonomik, kulturor, fetar, etj.

Më vonë paraqitet roli që ka islami në këtë fenomen dhe paraqitet universalizimi i islamit si fe. Ndikimi i popullsisë islame në tregjet ndërkombëtare si dhe roli i fenë në ndërgjegjësimin e këtyre kombeve. Ky libër ka vlera të veçanta për mënyrën e trajtimit të globalizmit dhe paraqitjes së islamit si element ndikues në këtë fenomen dhe jo si i ndikuar prej këtij fenomeni. Nuk na mbetet gjë tjetër për të zbuluar më shumë vetëm se ta lexojmë këtë libër, që ka një vlerë të jashtëzakonshme për kohën që po kalojmë.

Kategoritë

Globalizimi dhe bota islame