Globalizimi dhe realitetet e reja

CHF12.00

5 stok

Fakti se globalizimi ka mbërritue, nuk do të thotë se ne duhet të qëndrojmë pasiv dhe të vështrojmë qetë se si grabitqarët orvatën për të na zhdukur.

Category:

Titulli: Globalizimi dhe realitetet e reja, Fjalime të zgjedhura të ish-kryeministrit të Malajzisë Dr. Mahatir Muhamed
Autor: Dr. Mahatir Muhamed
Titulli i origjinalit: Globalisation and the New Realities, Selected Speeches of dr. Mahathir Mohamad Ex-Primer Minister of malaysia
Titulli në gjuhën boshnjake: Globalizacija i nove realnosti
Përktheu nga boshjakishtja: Behxhet Jashari
Lektor: Agim Abazi
Faqosja dhe kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Print Ism – Shkup

Fakti se globalizimi ka mbërritue, nuk do të thotë se ne duhet të qëndrojmë pasiv dhe të vështrojmë qetë se si grabitqarët orvatën për të na zhdukur.

Kategoritë

Globalizimi dhe realitetet e reja