Gra të shquara në historinë islame, asketet më të njohura

CHF3.00

S’ka stok

Islami shënoi një pikë të madhe kthimi në historinë e gruas. Përmes tij, gruaja rifitoi të drejtat e nderit të saj, prej të cilave kjo kishte qenë e privuar për shekuj me radhë në errësirën paraislamike. Islami përtriu të drejtat e saj të plota për të filluar një jetë fisnike nën hijen e një sistemi të civilizuar dhe të lavdishëm.

Titulli: Gra të shquara në historinë islame, asketet më të njohura
Autor: Jasir Ali Nur
Përktheu: Gentian Bodlli
Redaktor: Alban Kodra
Dizajni: Shtypshkronja Mileniumi i Ri
Botues: Shoqata Kulturore Gruaja
Shtypi: Shtypshkronja Mileniumi i Ri

Islami shënoi një pikë të madhe kthimi në historinë e gruas. Përmes tij, gruaja rifitoi të drejtat e nderit të saj, prej të cilave kjo kishte qenë e privuar për shekuj me radhë në errësirën paraislamike. Islami përtriu të drejtat e saj të plota për të filluar një jetë fisnike nën hijen e një sistemi të civilizuar dhe të lavdishëm.

Kjo bëri që në shekujt e parë të islamit të evidentohen figura të rëndësishme grash, që u shquan si nëna, bija, luftëtare, dëshmore, poete dhe mësuese brezash. Në mënyrë që shembulli i tyre të jetë frymëzim edhe për kohën tonë, shoqata Gruaja ka përgaditur një seri librash me biografinë e disa prej këtyre grave, në këtë libër do të paraqiten: Asketet më të njohura në historinë islame.

Kategoritë

Gra të shquara në historinë islame, asketet më të njohura

CHF3.00