Gratë që nuk dëshprohen

CHF6.00

3 stok

Në këtë libër do të shihni se si arritën disa gra muslima të mësojnë Kur’anin përmendësh krahas problemeve të shumëta shoqërore dhe krahas moshës shumë të shtyer të tyre. Një grua plakë në moshën 73 vjeçare arrinë të mësojë Kur’anin përmendësh edhe pse shëndeti dhe mosha e saj e shtyer ishin pengesë e madhe por vullneti dhe dashuria që ajo ushqente ndaj librit të All-llahut, ia arriti qëllimit. Ose një analfabete e mëson tërë Kur’anin përmendësh vetëm duke e dëgjuar atë, madje një grua tjetër e mëson atë çdo ditë nga pak duke ruajtur bagëtinë në fushë. Ose një tjetër, edhe pse e verbër, e mëson Kur’anin permendësh duke e dëgjuar atë nga kasetat e inçizuara me Kur’an etj.

Category:

Titulli: Gratë që nuk dëshprohen
Titulli i origjinalit: Nisaun la ja’rifnel-je’s
Autor: Ahmet Salim b. Duvejlan
Përktheu nga Arabishtja: Zekerija Rushani
Recensues: Dr. Musa Musai
Lektor: Mr. Elez Ismaili
Realizimi kompjuterik: Afet Beadini
Boton: Sh. B. Thesari – Gostivar
Shtypi: Thesari – Dobërdoll

Në këtë libër do të shihni se si arritën disa gra muslima të mësojnë Kur’anin përmendësh krahas problemeve të shumëta shoqërore dhe krahas moshës shumë të shtyer të tyre. Një grua plakë në moshën 73 vjeçare arrinë të mësojë Kur’anin përmendësh edhe pse shëndeti dhe mosha e saj e shtyer ishin pengesë e madhe por vullneti dhe dashuria që ajo ushqente ndaj librit të All-llahut, ia arriti qëllimit. Ose një analfabete e mëson tërë Kur’anin përmendësh vetëm duke e dëgjuar atë, madje një grua tjetër e mëson atë çdo ditë nga pak duke ruajtur bagëtinë në fushë. Ose një tjetër, edhe pse e verbër, e mëson Kur’anin permendësh duke e dëgjuar atë nga kasetat e inçizuara me Kur’an etj.

Nga këtu kuptojmë se me të vërtetë ajo që përmban Kur’ani është shumë mahnitëse dhe magjeps çdo zemër dhe çdo vesh që e dëgjon atë. Brenda këtij Libri ka mijëra ngjarje dhe rrëfime reale të cilat plotësojnë njëra-tjëtrën në aspekt të bindjcs dhe të përputhshmëri.së. NC disa raste hasim në të edhe në mrekulli mbinatyrore të cilat kuptohen vetëm me ndihmën e All-llahut xh.sh. dhe me vullnetin tonë të sinqertë. Mu për këtë, Kur’ani është dhe do të mbetet libri i vetëm i cili do të rringjallë lumturinë e ëndërruar tek të gjitha ato familje muslimane në të cilat nuk mbisundon harmonia e vërtetë.

Kategoritë

Gratë që nuk dëshprohen