Gruaja dhe familja, përmbledhje tekstesh

CHF7.00

S’ka stok

I nderuari lexues, ky libër është përzgjedhje e teksteve të ndryshme që kanë të bëjnë me gruan muslimane dhe familjen e saj. Me këtë botim synojmë sadopak të mbulojmë dimensionet e ndryshme që i përkasin besimtares me role dhe përgjegjësit e saja para Krijuesit,  në familje dhe në shoqëri.

Titulli: Gruaja dhe familja, përmbledhje tekstesh
Recensent: Bekir Halimi
Redaktor gjuhësor: Hidajete Halili
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Botues: NuN
Faqe 126

I nderuari lexues, ky libër është përzgjedhje e teksteve të ndryshme që kanë të bëjnë me gruan muslimane dhe familjen e saj. Me këtë botim synojmë sadopak të mbulojmë dimensionet e ndryshme që i përkasin besimtares me role dhe përgjegjësit e saja para Krijuesit,  në familje dhe në shoqëri.

Përmbajtja e librit: Këshilla motrave muslimane, Për ty…margaritari i shoqërisë, Turpi, cilësi e bukur, Si përdoret epshi ynë kundër neve?, Xhelozia, Në Islam gjeta përgjigjen e pyetjeve të mia, etj…..

Kategoritë

Gruaja dhe familja, përmbledhje tekstesh

CHF7.00