Gruaja më e lumturë në botë

CHF8.00

102 stok

Lexoje këtë libër që të largosh ngarkesat depresive, dertet që ngjallin tronditjet në jetë, ëndrrat frikësuese dhe mërzinë.

Titulli: Gruaja më e lumturë në botë
Titulli i origjinalit: Es’adu imre’etin fi el-alem
Autor: Dr. Aid el Karni
Përktheu: Xhauder Iseni, Hatixhe I. Iseni
Lektor dhe korrektor: Edin Q. Lohja
Recesentë: Besir Imeri
Redaktor teknikë dhe ballina: Berzat Sadiku
Botoi: ASR Tetovë

Lexoje këtë libër që të largosh ngarkesat depresive, dertet që ngjallin tronditjet në jetë, ëndrrat frikësuese dhe mërzinë.

Ky libër i dedikohet dhe e nxit çdo grua besimtare, muslimane, të kënaqet me fenë e Allahut dhe të jetë krenare me të. Libri sjell shpresë për çdo kënd që është përballur me vuajtjet dhe me sfidat e jetës. Ky libër është një monument vlerash dhe shprese. Besimtarja duhet ta dijë se nuk ka vend për pesimizëm sado të mëdha të jenë sfidat e kësaj jete. Allahu xh.xh. na ka sjellë shembuj në Kuranë, të grave të devotshme dhe besimtare.

Motra ime lexoje këtë libër sepse ai përmban ajete të qarta, hadithe të sakta, ide të shëndosha, tregime inspiruese dhe urtësi bindëse. Me këtë libër do të hapësh një kapitull të ri të jetës tënde.

Kategoritë

Gruaja më e lumturë në botë