Gruaja në karvanin e thirrjes

CHF11.00

S’ka stok

“Gruaja ne Karvanin e Thirrjes” e dijetarit Mustafa Tahhan tregon gjendjen e gruas përpara Islamit ne kohen e xhahilijetit, dhe gjithashtu ne fete dhe shoqëritë e atëhershme, dhe vlerën qe ia dha asaj All-llahu i madhërishëm me ardhjen e Islamit. Tregon gjithashtu barazinë e gruas me burrin sipas islamit, dhe ne rrugën e thirrjes.

Titulli: Gruaja në karvanin e thirrjes
Autor: Mustafa Tahhan
Përkthyes: Bashkim Aliu, Sali Shasivari
Recenzent: Rufat SHERIFI
Lektor: Agim ABAZI
Faqosja & kopertina: Jusuf SALIU
Numri i faqeve: 190
Formati: A5
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Shtëpia Botuese Furkan ISM

“Gruaja ne Karvanin e Thirrjes” e dijetarit Mustafa Tahhan tregon gjendjen e gruas përpara Islamit ne kohen e xhahilijetit, dhe gjithashtu ne fete dhe shoqëritë e atëhershme, dhe vlerën qe ia dha asaj All-llahu i madhërishëm me ardhjen e Islamit. Tregon gjithashtu barazinë e gruas me burrin sipas islamit, dhe ne rrugën e thirrjes.

Ne fillim flitet edhe për mendimin e disa muslimaneve “fanatike”, te cilën e shohin gruan vetëm si diçka “te çmuar”, e cila duhet te rrije vetëm ne shqepi dhe te kujdeset për familjen e saj. Pastaj tregohen detyrat e gruas muslimane si thirrëse ne rrugën e All-llahut. Edhe ky libër është i pajisur me ajete, hadithe dhe mendime te dijetareve te shumte, si te atyre muslimane, ashtu edhe te mendimtarëve perëndimore. Librin e ben me te çmuar edhe vlerësimi i dy dijetareve muslimane, Muhammed Abdull-llah El-Hatibi, nga Kajro, dhe Dr. Halid Abdull-llah El-Medhkur nga Kuvajti.

Kategoritë

Gruaja në karvanin e thirrjes

CHF11.00