Hadithi Mos u mllefos, Qasje studimoren aspektin fetar, thirrës dhe psikologjik

CHF4.00

S’ka stok

Ky studim është një përpjekje e përcaktimit të diagnozës së mllefit nga aspekti i trajtimit profetik për shërimin e personit të goditur nga ky çrregullim shpirtëror si dhe për parandalimin e tij.
Po ashtu autori ka bërë një përpjekje për sqarimin e pasojave të mllefit në psikikën e njeriut dhe të ndikimit të tij te sëmundjet trupore atëherë kur ky çrregullim është mbizotërues te personi i mllefosur, duke bërë që më pas ai të mos e ndiejë se pikërisht mllefi është shkaku dhe sekreti i çrregullimit të tij.

Category:

Titulli: Hadithi Mos u mllefos, Qasje studimoren aspektin fetar, thirrës dhe psikologjik
Titulli në origjinal: Hadithun La Tagdad, Dirasetun hadithijetun deauijetun nefsijetun
Autor: Prof. Dr. Falih ibën Muhamed es-SUGAJIR
Përktheu: Rasim HAXHA
Recensoi: Enis Rama
Redaktor gjuhësor: Arian Koçi
Disajni: Arsim Murseli
Botues: Gjurma
Shtypi: Graf Ing

Ky studim është një përpjekje e përcaktimit të diagnozës së mllefit nga aspekti i trajtimit profetik për shërimin e personit të goditur nga ky çrregullim shpirtëror si dhe për parandalimin e tij.
Po ashtu autori ka bërë një përpjekje për sqarimin e pasojave të mllefit në psikikën e njeriut dhe të ndikimit të tij te sëmundjet trupore atëherë kur ky çrregullim është mbizotërues te personi i mllefosur, duke bërë që më pas ai të mos e ndiejë se pikërisht mllefi është shkaku dhe sekreti i çrregullimit të tij.

Kategoritë

Hadithi Mos u mllefos, Qasje studimoren aspektin fetar, thirrës dhe psikologjik

CHF4.00