Hapa drejt lumturisë

CHF5.90

5 stok

Këto janë disa fragmente të përbledhur në disa tema të larmishme, të cilat e ndihmojnë njeriun që të arrijë në bregun e lumturisë, andaj edhe e kam titulluar: “Hapa drejt lumturisë”. Pra, këtë metodë e kanë ndjekur edhe imamët kolosë në shkrimet e tyre ….

Titulli: Hapa drejt lumturisë
Autorë: Muhamed ibën Abdurrahman el Kasim
Përktheu nga arabishtja: Ense Breshta
Lekturoi: Blerim Muhaxheri
Redaktura teknike: Muhamed Bajrami
Botues: Shtëpia Botuese Orient – Shkup

Këto janë disa fragmente të përbledhur në disa tema të larmishme, të cilat e ndihmojnë njeriun që të arrijë në bregun e lumturisë, andaj edhe e kam titulluar: “Hapa drejt lumturisë”. Pra, këtë metodë e kanë ndjekur edhe imamët kolosë në shkrimet e tyre ….

Kategoritë

Hapa drejt lumturisë