Haxhi, dhikret e haxhit

CHF6.00

S’ka stok

Në këtë libër në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë përshkruhen dhikret e haxhit, umres, dua të ndryshme gjatë qëndrimeve në Arafat, Muzdelife dhe në vendet e tjera që haxhiu i viziton.

Titulli: Haxhi, dhikret e haxhit
Autorë: Imam En-Neveviu
Përktheu: Dr. sci. Selim Sylejmani
Për botuesin: Zekerija Abdullahu
Redaktor: Avni Aliu, teolog
Recensues: Muharrem Haziri
Redaktor teknik: Naser Vitija
Botues: Sh.K. Drita Gjilan, Shtëpia botuese Drita e jetës
Shtypi: Drita press

Në këtë libër në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë përshkruhen dhikret e haxhit, umres, dua të ndryshme gjatë qëndrimeve në Arafat, Muzdelife dhe në vendet e tjera që haxhiu i viziton.

Kategoritë

Haxhi, dhikret e haxhit

CHF6.00