Haxhiu i Frakullës

CHF5.90

3 stok

Autori përmes këtij romani tematizon histori njerëzish të zakonshëm, të cilët nëpër kohë dhe vende të ndryshme, në mënyrë të vazhdueshme përballen me të keqen që e kanë brenda vetes ose të keqen që i atakon nga bota e jashtme.“Haxhiu i Frakullës”, është një rrëfim me antonime poetike, për një fanitje dashurie dhe për aventurën fantastike të protagonistit të këtij romani, e që është larg çfarëdo klishetizimi të tematikës dhe të shtjellimit artistik.

Titulli: Haxhiu i Frakullës
Autor: Vath Koreshi
Boton: Logos-A
Biblioteka: Divan
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Milazim Krasniqi
Redaktor artistik & disenji: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print

Autori përmes këtij romani tematizon histori njerëzish të zakonshëm, të cilët nëpër kohë dhe vende të ndryshme, në mënyrë të vazhdueshme përballen me të keqen që e kanë brenda vetes ose të keqen që i atakon nga bota e jashtme.“Haxhiu i Frakullës”, është një rrëfim me antonime poetike, për një fanitje dashurie dhe për aventurën fantastike të protagonistit të këtij romani, e që është larg çfarëdo klishetizimi të tematikës dhe të shtjellimit artistik.

Kategoritë

Haxhiu i Frakullës