Hazreti Aisha ( radijallahu anha! ) Nëna e besimtarëve

CHF13.90

7 stok

Autor: Muhammed Seid Ramadan El-Buti
Kryeredaktor: Abdurahman Asllani
Përktheu nga gjuha boshnjake: Dr. Sci. Selim Sylejmani
Krahasoi me gjuhën arabe: Amir Asllani
Redaktor gjuhësor: Ahmed R. Ramadani
Radhitja kompjuterike: Islam Reshiti
Botuesi: “ASR”, Tetovë

Hazreti Aisha (radijallahu anha!) me autor njërin prej dijetarëve më të dalluar të botës islame, Seid Ramadan EL-Buti.

Ky libër në pika të shkurtra trajton ngjarjet dhe qëndrimet më të rëndësishme siç janë:

– Martesa e të Dërguarit të Allahut me Aishen dhe problematika për dhe rreth moshës së saj.
-Dashuria e posaçme e të Dërguarit të Allahut ndaj saj dhe dashuria ndaj gruas në përgjithësi.
-Shpifjet lidhur me Aishen radiallahu anha
-Beteja e Devesë dhe zbulimi i atyre që e kan shkaktuar dhe kanë qëndruar pas kësaj.
-Gjurmimi i elementeve opozitare në personalitetin e Aishes si dhe shumë tema tjera

Kategoritë

Hazreti Aisha ( radijallahu anha! ) Nëna e besimtarëve

Hazreti Aisha ( radijallahu anha! ) Nëna e besimtarëve