Hazreti Muhamed Mustafa s.a.v.s. – 2 ( Periudha e Medinës )

CHF19.90

4 stok

Vlera e Hazreti Muhammedit (s.a.v.s.) te Zoti është aq e lartë, sa Ai, bindjen ndaj të Dashurit të Tij e ka quajtur bindje ndaj vetes, mosrespektimin më të zemrave! Komunikimin në mënyrë të papërshtatshme me të Dërguarin e Tij, Zoti e ka konsideruar si shenjë injorance të madhe. Ai ka shprehur se është e domosdoshme që, duke u lutur vazhdimisht për paqe e mëshirë për të Dërguarin e Allahut (s.a.s.), të mos e nxjerrim kurrë atë nga mendja e nga zemra!

Titulli: Hazreti Muhamed Mustafa s.a.v.s. – 2 ( Periudha e Medinës )
Titulli i origjinalit Turqisht: Hazret-i Muhammed Mustafâ – Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem – 2
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Mithat Hoxha
Design: Bledar Xama
Formati: 5.9 x 8.3
Faqe: 448
Botues: Progresi Botime
Vendi: Stamboll

Vlera e Hazreti Muhammedit (s.a.v.s.) te Zoti është aq e lartë, sa Ai, bindjen ndaj të Dashurit të Tij e ka quajtur bindje ndaj vetes, mosrespektimin më të zemrave! Komunikimin në mënyrë të papërshtatshme me të Dërguarin e Tij, Zoti e ka konsideruar si shenjë injorance të madhe. Ai ka shprehur se është e domosdoshme që, duke u lutur vazhdimisht për paqe e mëshirë për të Dërguarin e Allahut (s.a.s.), të mos e nxjerrim kurrë atë nga mendja e nga zemra!

Madje, selamin, përshëndetjen ndaj Profetit në namaz, në çdo lutje Tahijjati, e ka bërë element përbërës të domosdoshëm të namazit. Në këtë vepër të marrë në dorë me synimin për t u bërë pretekst për një lumturi të tillë modeste, do të gjeni jetën shembullore të Kryeprofetit për të gjithë njerëzimin, delikatesat dhe thellësitë sublime të perso-nalitetit të tij model, si dhe, nën dritën e ajeteve kur anore, rrëfimet plot rryma shfaqjesh hyjnore!

Kategoritë

Hazreti Muhamed Mustafa s.a.v.s. - 2 ( Periudha e Medinës )