Histori të Kur’anit

CHF16.00

S’ka stok

Popullsia e botës sot është afro shtatë miliardë. Nëse do i ktheheshim zanafillës se jetës së njeriut mbi tokë, do të gjenim se ajo përbëhej nga dy prindër, baba dhe nënë, dy vajza dhe dy djem, Kabili dhe Habili. Pra, numri i tyre ishte gjashtë.

Category:

Titulli: Histori të Kur’anit
Autorë: Amër Halid
Përktheu: Elmaz Fida
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh. B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Popullsia e botës sot është afro shtatë miliardë. Nëse do i ktheheshim zanafillës se jetës së njeriut mbi tokë, do të gjenim se ajo përbëhej nga dy prindër, baba dhe nënë, dy vajza dhe dy djem, Kabili dhe Habili. Pra, numri i tyre ishte gjashtë.

Ajo është një histori e vjetër, por që efektet që la pas, vazhdojnë të përsëriten deri ne ditët tona. Ajo është një histori për të gjithë lidhjet farefisnore të shkëputura, për çdo familje që përjeton konflikte dhe shamata, është histori e vëllezërve që ndahen dhe harrojnë njëri-tjetrin pas vdekjes se babait.

Ajo është histori e gjakut që derdhet dhe ka skuqur faqen e tokës. Ajo është histori e egos njerëzore e cila vuan nga problemet për të cilat nuk gjen dot zgjidhje. Ajo është një histori e se kaluarës, të cilën e shohim të përsëritet ne të tashmen.

Kategoritë

Histori të Kur'anit

CHF16.00