Historia e filozofisë islame

CHF23.90

5 stok

Filozofia islame është  një  nga shkencat të  cilat janë  zhvilluar në  kuadër të  kulturës islame,do të  thotë  një  nga shkencat e lartësuara dhe përsosura në  kuadë r të  Kur’anit dhe Sunnetit.

Përktheu:Muamer Kodriq,Dr. Selim Sylejmani

Botuesi:Zekirja Abdullahu

Shtëpia botuese:Drita e jetë s

Redaktor gjuhësor:Sulejman F.Aliu

Numri i faqeve:419 faqe

Ky libër është  një  përmbledhje e historisë  islame,i cili hedh dritë  në  çfarë  mase filozofia islame është  ndikuar nga kultura islame  si dhe na ndihmon të  kuptojmë  zhvillimin e filozofisë  islame,të  kemi informacion për kontributin inovativ të  çdo filozofi,të  dallojmë  përparësitë  dhe të  metat e doktrinave të  tyre si dhe të  kuptojmë  lidhjet dhe raportet midis disa shqyrtimeve filozofike.

Kategoritë

Historia e filozofisë islame