Historia e Lindjes së Mesme moderne

CHF39.90

2 stok

Kjo vepër paraqet një tekst të vëllimshëm, një doracak të veçantë për të kuptuar një pjesë “ekzotike” e “plot energji” të botës, për të cilën janë krijuar stereotipa të ekzagjeruar; një gjeografi e trazuar ku mbizotëron çrregullimi, konfuzioni dhe anarkia.

Titulli: Historia e Lindjes së Mesme moderne
Titulli i origjinalit: A History of The Modern Middle East
Autor: William L. Cleveland & Martin Bunton
Përktheu nga Anglishtja: Bujar M. Hoxha
Botues: Logos – A
Biblioteka: Lexo
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Ali Pajaziti
Redaktorë gjuhësor: Nazif Zejnullahu
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Kjo vepër paraqet një tekst të vëllimshëm, një doracak të veçantë për të kuptuar një pjesë “ekzotike” e “plot energji” të botës, për të cilën janë krijuar stereotipa të ekzagjeruar; një gjeografi e trazuar ku mbizotëron çrregullimi, konfuzioni dhe anarkia.

Dy profesorët, njëri nga Universiteti Fraser dhe tjetri nga Victoria, shqyrtojnë thellësisht Lindjen e Mesme, djepin e tre feve dhe qytetërimeve të mëdhenj, një hapësirë ku kufijtë, sipas autorëve, fillojnë me Egjiptin në perëndim e përfundojnë me Iranin në lindje, Turqinë në veri dhe Gadishullin Arabik në jug.

Kategoritë

Historia e Lindjes së Mesme moderne