Historia e Muhamedit ﷺ nëpërmjet haditheve të sakta

CHF32.90

6 stok

Koleksionet e haditheve përmbajnë një pjesë të madhe të historisë profetike. Të dhënat e vërtetuara në librat e sunetit dallohen për saktësinë dhe qartësinë e tyre. Autori i kësaj pune kërkimore ka arritur që të koleksionojë 927 hadithe të shpërndara të historisë profetike. Ai gjithashtu ka pasur sukses që t’i radhisë këto hadithe duke i ndarë ato sipas tipologjisë së librave të historisë dhe duke ndjekur renditjen kohore të tyre. Një veçori e këtij autori është se ai është mjaftuar vetëm me hadithet e sakta dhe ka qëndruar larg haditheve të dobëta dhe të sajuara, të cilat i bëjnë disa ngjarje të ngjashme me gojëdhënat dhe legjendat.

Titulli: Historia e Muhamedit ﷺ nëpërmjet haditheve të sakta
Autori: Ibrahim el Ali
Formati: B5
Nr. i faqeve: 648

Koleksionet e haditheve përmbajnë një pjesë të madhe të historisë profetike. Të dhënat e vërtetuara në librat e sunetit dallohen për saktësinë dhe qartësinë e tyre. Autori i kësaj pune kërkimore ka arritur që të koleksionojë 927 hadithe të shpërndara të historisë profetike. Ai gjithashtu ka pasur sukses që t’i radhisë këto hadithe duke i ndarë ato sipas tipologjisë së librave të historisë dhe duke ndjekur renditjen kohore të tyre. Një veçori e këtij autori është se ai është mjaftuar vetëm me hadithet e sakta dhe ka qëndruar larg haditheve të dobëta dhe të sajuara, të cilat i bëjnë disa ngjarje të ngjashme me gojëdhënat dhe legjendat.

Kategoritë

Historia e Muhamedit ﷺ nëpërmjet haditheve të sakta