Historia e Profetëve

CHF31.90

S’ka stok

Mënyra dhe forma se si autori i është qasur këtij libri, ndryshon nga të tjerët e këtij lloji. Autori nuk heziton të hulumtojë edhe më thellë e të sjellë argumente edhe nga librat qiellorë, të cilët iu shpallën profetëve të tjerë nëpër kohë, si dhe nga studiues të ndryshëm, që të na përafrojë rrëfimet e më të dashurve të Allahut në fytyrën e tokës. Në këtë libër, lexuesi mund të mësojë dhe të marrë njohuri për një periudhë të gjatë kohore, ku përfshihen kohëra të lashta dhe popuj të ndryshëm. Historia e Profetëve është historia e jetuar dhe e provuar nga popujt e mëparshëm, dhe si e tillë duhet të jetë mësim shumë i rëndësishëm për jetën që e jetojnë popujt e tanishëm dhe ata që do të vijnë në të ardhmen.

Titulli: Historia e Profetëve
Autorë: Dhulkarnejn Vardari
Për botuesin: Dhulkarnejn Vardari
Redaktor: Sabri Bajgora
Recensentë: Dr. Tahir Kukaj, Ferid Bedrolli
Ballina: Bashkim Mehani
Operator në kompjuter: Nuhi Simnica
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Albanian Islamic Cultural Center Staten Island – New York

Mënyra dhe forma se si autori i është qasur këtij libri, ndryshon nga të tjerët e këtij lloji. Autori nuk heziton të hulumtojë edhe më thellë e të sjellë argumente edhe nga librat qiellorë, të cilët iu shpallën profetëve të tjerë nëpër kohë, si dhe nga studiues të ndryshëm, që të na përafrojë rrëfimet e më të dashurve të Allahut në fytyrën e tokës. Në këtë libër, lexuesi mund të mësojë dhe të marrë njohuri për një periudhë të gjatë kohore, ku përfshihen kohëra të lashta dhe popuj të ndryshëm. Historia e Profetëve është historia e jetuar dhe e provuar nga popujt e mëparshëm, dhe si e tillë duhet të jetë mësim shumë i rëndësishëm për jetën që e jetojnë popujt e tanishëm dhe ata që do të vijnë në të ardhmen.

“Nuk ka dyshim se me besimin në Allahun xh.sh të gjitha vështirësitë lehtësohen. Me besimin në Allahun edhe jeta ka kënaqësinë e vet. Atëherë njeriu e di pse jeton, e di pse punon, e di pse ushqehet, pse shkollohet. Atëherë njeriu i di pse-të e jetës. Dhe i ka përgjigjet e të gjitha pseve.”

Kategoritë

Historia e Profetëve

CHF31.90