Historia, shoqëria dhe tradita

CHF12.00

1 stok

Në të vërtetë tradita dhe historia janë të pandashme. Nëpërmjet historisë mësojmë traditën dhe nëpërmjet traditës lexojmë historinë. Në këtë libër na bëhet në rrëfim se si shkruhet histori dhe roli i saj në shoqëri. Na tregohet se cila është filozofia e historisë dhe na sillen shembuj të ndryshëm të shkollave dhe filozofëve të historisë. Në fund ky libër i kushtohet vetëm historisë së islamit, në aspektin religjioz, shoqëror dhe kulturor. Na bëhen të qarta disa gabime dhe manipulime që janë bërë gjatë leximit të historisë islame dhe sidomos të asaj të periudhës osmane, ku dihet se një rol të madh në këtë ka pasur dhe e majta politike turke. Ky libër duhet të lexohet dhe të kuptojmë se si i manipulojnë mendjet e njerëzve nëpërmjet historisë.

Category:

Titulli: Historia, shoqëria dhe tradita
Autori: Ali Bullaç
Përktheu: Mr. Ali Pajaziti
Redaktor gjuhësor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Redaktor artistik dhe dizajni: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik dhe faqosës: Azem Zaimi
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Shtypi: Focus Print
Botoi: Logos A

Në të vërtetë tradita dhe historia janë të pandashme. Nëpërmjet historisë mësojmë traditën dhe nëpërmjet traditës lexojmë historinë. Në këtë libër na bëhet në rrëfim se si shkruhet histori dhe roli i saj në shoqëri. Na tregohet se cila është filozofia e historisë dhe na sillen shembuj të ndryshëm të shkollave dhe filozofëve të historisë. Në fund ky libër i kushtohet vetëm historisë së islamit, në aspektin religjioz, shoqëror dhe kulturor. Na bëhen të qarta disa gabime dhe manipulime që janë bërë gjatë leximit të historisë islame dhe sidomos të asaj të periudhës osmane, ku dihet se një rol të madh në këtë ka pasur dhe e majta politike turke. Ky libër duhet të lexohet dhe të kuptojmë se si i manipulojnë mendjet e njerëzve nëpërmjet historisë.

Kategoritë

Historia, shoqëria dhe tradita