Historiku i Tefsirit të Kur’anit

CHF2.00

S’ka stok

Në këtë libër paraqitet historia e Tefsirit të Kur’anit, kur ka filluar, kush janë komentuesit më të njohur, llojet e tefsirëve etj.

Titulli: Historiku i Tefsirit të Kur’anit
Autorë: Andrew Rippin
Përktheu: Nexhat S. Ibrahimi
Lektor: Xhevat Xhoxhaj
Botues: Zëri Islam, Prizren
Shtypi: Siprint – Prizren

Në këtë libër paraqitet historia e Tefsirit të Kur’anit, kur ka filluar, kush janë komentuesit më të njohur, llojet e tefsirëve etj.

Tefsiri është fjalë arabe me domethënie interpretimi; ky thënë më qartë, është term i përgjithshëm që përdoret në lidhje me të gjitha Ilojet e literaturës e cila është koment i Kur’anit.

Fjala tefsir është përdorur në Kur’an vetëm një herë (el-Furkan, 33), por kjo s’është shumë befasuese, sepse shumica e termave teknikë të inkuadruar në ekzegjezën muslimane kanë qenë të nxjerra dhe të adaptuara qoftë nga fusha e traditës retorike, qoftë nga fusha e traditës juridike. Në rastin e tefsirit duket se kjo fjalë është zhvilluar nga deskribimi i figurës poetike ku një gjysmëvarg permban shpjegimin e gjysmëvargut që i paraprinë.

Kategoritë

Historiku i Tefsirit të Kur'anit

CHF2.00