Historitë e Profetëve

CHF32.00

S’ka stok

Historitë e profetëve janë një realitet që përsëritet çdo ditë në jetën tonë. Ato janë ngjarje të njëllojta, por me personazhe të ndryshëm. Teksa flasim mbi historitë e tyre, sikur ne flasim mbi jetën tonë, por para mijëra viteve.

Category:

Titulli: Historitë e Profetëve
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 600
Formati: B5
Botues: Furkan ISM

Historitë e profetëve janë një realitet që përsëritet çdo ditë në jetën tonë. Ato janë ngjarje të njëllojta, por me personazhe të ndryshëm. Teksa flasim mbi historitë e tyre, sikur ne flasim mbi jetën tonë, por para mijëra viteve. Vetë Kur’ani Famëlartë, mrekullia e përjetshme deri në Ditën e Kijametit, një e treta e tij, përbëhet nga histori të profetëve. A nuk tregon diçka e tillë mbi rëndësinë e këtyre historive! Zoti i Madhërishëm e ka ditur që njerë­zimi do të përjetonte këtë zhvillim të jashtëzakonshëm, megjithatë e ka mbushur Kur’anin me histori të tilla rreth profetëve.
Historitë e profetëve në këtë libër janë trajtuar sipas një këndvësh­tri­mi të ri, sikur asnjëherë më parë deri tani.

Autori në parathënien e tij na bën me dije qëllimet e këtij libri:

Qëllimi i parë, t’i forcojë besimtarët dhe t’i bëjë të qëndrueshëm. Thotë Zoti në Kur’an rreth kësaj: “Të gjitha këto që t’i rrëfyem ty nga lajmet e pro­fetëve, janë që ta forcojnë zemrën tënde. Në to të ka ardhur e vërteta dhe këshilla, si dhe përkujtime për besimtarët.” (Hud: 120)
Qëllimi i dytë, që të nxjerrim mësim prej tyre. Thotë Zoti në Kur’an: ”Në historitë e tyre ka shembuj për nje­rëzit me mendje. Ato nuk janë histori të trilluara, por janë vër­tetuese të asaj që të është shpallur ty dhe sqarim për çdo gjë, udhëzim dhe mëshirë për ata që besojnë.” (Jusuf: 111)
Nëse dëshiron ta pastrosh zemrën nga sëmundjet shpirtërore, mëny­rën se si ta bësh këtë e gjen tek historitë e profetëve. Kërkon të për­sosësh moralin? Atë e gjen tek historitë e profetëve. Nëse kërkon të mësosh si t’i edukosh fëmijët e tu, atë e gjen tek historitë e profetëve. Nëse kërkon të mësosh se si të reagosh në fatkeqësi dhe kur përba­llesh me vështirësi, atë e gjen tek historitë e profetëve.
Qëllimi i tretë është që t’i kemi si shembull në jetën tonë. Ata janë me qëllim që ne të ndjekim rrugën dhe të ecim në gjurmët e tyre. Problemi më i madh i rinisë së sotme, është se nuk kanë një shembull model që ta ndjekin. Nëse do të dëgjosh apo lexosh historitë e profetëve, do të ndjesh se do të fillosh ta duash secilin prej tyre dhe do të duash që secilin ta kesh model për ta ndjekur.
Qëllimi i katërt është që të forcojnë besimin në zemrat e besimtarëve.
Qëllimi i pestë, të na mësojnë si t’i ftojmë të tjerët në Islam.
Qëllimi i gjashtë, që të lehtësohet kup­timi i Kur’anit. Shpeshherë, teksa lexojmë Kur’an, hasim vështirësi me kuptimin e tij. Pasi të njohim historitë e profetëve, do ta kemi më të lehtë ta kuptojmë Kur’anin.
Qëllimi i shtatë është që të rregullohen familjet.

Kategoritë

Historitë e Profetëve

CHF32.00