Hutbe, ajete dhe hadithe për derse dhe hutbe

CHF26.00

7 stok

E tubova këtë libër, që të jetë çelës për ligjërimin dhe këshillimin tim, mbështetës i kolegëve të mi që të referohen në të për derset e rëndomta dhe për hutbet javore. Njëherish gjithashtu edhe për vllëzrit e mi dhe motrat e nderuara që dëshirojnë të dinë diqka më shumë rreth islamit.

Titulli: Hutbe, ajete dhe hadithe për derse dhe hutbe
Titulli i orgjinalit: Miftahul hatabeti uel ua‘dh
Autori: Muhamed Ahmed el-Bedevi
Përktheu nga Arabishtja: Daut Bajrami
Redaktor profesional: Omer Berisha, Agim Bekiri
Redaktor teknik: Muhamed Bajrami
Lektor: Majlinda Hysa
Botues: Nun
Për botuesin: Sadat Shabani
Faqe: 462
Formati: B5

E tubova këtë libër, që të jetë çelës për ligjërimin dhe këshillimin tim, mbështetës i kolegëve të mi që të referohen në të për derset e rëndomta dhe për hutbet javore. Njëherish gjithashtu edhe për vllëzrit e mi dhe motrat e nderuara që dëshirojnë të dinë diqka më shumë rreth islamit.

Përmbajtja e librit: Sinqeriteti, Simulimi (vepra për sy e faqe), Vlera e diturisë, Tradita e mirë dhe tradita e keqe, Argumentet që flasin për fuqinë e pakufishme të Allahut, Kërcënimi për atë që ndihet i sigurt nga ndëshkimi i Allahut, Përshkrimi i xhenetint dhe i asaj që ka përgatitur Allahu për të devotshmit, Përshkrimi i Zjarrit dhe i asaj që ka përgatitur Allahu për kriminelët, Pajtimi në mes njerëzëve, Inkurajimi për tu shoqëruar me njerëz të mirë dhe kërcënimi nga përzierja me njerzë të këqij, Mbajtja dhe ndërprerja e lidhjeve farefisnore, Edukimi i fëmijëve, bahkëshortes dhe shërbëtorve mbi dispizitat e fesë dhe shpenzimi për ta, Përkrahja e të prishurit dhe zullumqarit, Luksi dhe harxhimi i tepërt në veshmbathje, enë etj., Kryerja e nevojave të njerëze

Kategoritë

Hutbe, ajete dhe hadithe për derse dhe hutbe