Hutbe të zgjedhura të Muhammedit a.s

CHF7.00

S’ka stok

Vepra “Hutbe të zgjedhura të Muhammedit alejhisselam” paraqet përpjekjen e parë të këtij Iloji ne gjuhën shqipe. Është e hartuar nga hutbet (ligjëratat) origjinale të Muhammedit alejhisselam, të nxjerrura nga veprat e ndryshme të mendimtarëve islamë.

Category:

Titulli: Hutbe të zgjedhura të Muhammedit a.s
Përmblodhi: Dr. Jusuf Ramiq
Përkthyen: Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini
Lektor: Eqrem Kryeziu
Recensues: Ismail Ahmeti, Muhidin Ahmeti
Kopertina: Yener Turan
Botues: Gelenek
Shtypi: Shtypshkronja Kurtish

Vepra “Hutbe të zgjedhura të Muhammedit alejhisselam” paraqet përpjekjen e parë të këtij Iloji ne gjuhën shqipe. Është e hartuar nga hutbet (ligjëratat) origjinale të Muhammedit alejhisselam, të nxjerrura nga veprat e ndryshme të mendimtarëve islamë.

Teksti në gjuhën shqipe është përgatitur ne mbështetje të veprës ne gjuhën boshnjake, me autor Dr. Jusuf Ramiq, pedagog në Fakultetin Teologjik Islam në Sarajevë.

Kategoritë

Hutbe të zgjedhura të Muhammedit a.s

CHF7.00