Hyrje e përgjithshme në përkthimin dhe komentimin e Kur’anit

CHF5.90

4 stok

Botimet në shqip rreth Kur’anit kanë përfshirë deri së fundmi literaturë kryesisht përkushtimore, mbi aspekte të veçuara të tij, të shkruara nga autorë të cilët si rregull nuk preokupohen me specifikat e mendësisë moderne në përgjithsi dhe normat bashkëkohore në veçanti. Materiali i këtushëm synon ta zbusë efektin këtij kufizimi, luksoz për botën e sotme, duke sjellë Hyrjen e një vepre madhore mbi Kur’anin, e cila – siç dëshmojnë citimet në shtojcë, të nxjerra me shpejtësi nga vlerësimet e panumërta që i kanë bërë akademikë e dijetarë kryesues të fushës anëkënd globit – ia ka dalë admirueshëm në këtë drejtim dhe aq shumë të tjerë.

Titulli: Hyrje e përgjithshme në përkthimin dhe komentimin e Kur’anit
Titulli i origjinalit: The Study Quran, a new translation and commentary
Autorë: Sejjid Husein Nasr
Përkthyes: Edin Q. Lohja
Për botuesin: Adnan Ismaili
Biblioteka: Mendimi Islam
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Ornela Ademov
Redaktor artistik dhe disajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemail Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Botimet në shqip rreth Kur’anit kanë përfshirë deri së fundmi literaturë kryesisht përkushtimore, mbi aspekte të veçuara të tij, të shkruara nga autorë të cilët si rregull nuk preokupohen me specifikat e mendësisë moderne në përgjithsi dhe normat bashkëkohore në veçanti. Materiali i këtushëm synon ta zbusë efektin këtij kufizimi, luksoz për botën e sotme, duke sjellë Hyrjen e një vepre madhore mbi Kur’anin, e cila – siç dëshmojnë citimet në shtojcë, të nxjerra me shpejtësi nga vlerësimet e panumërta që i kanë bërë akademikë e dijetarë kryesues të fushës anëkënd globit – ia ka dalë admirueshëm në këtë drejtim dhe aq shumë të tjerë.

Këtë vëllim unik disa dijetarë e kanë cilësuar si:

‘‘ Mbase vepra më e rëndësishme mbi besimin islam në gjuhën angleze deri më sot‘‘

‘‘ Fusha bulëzuese e studimeve Kur’anore ka gjetur më në fund kriterin me të cilin ti peshojë të gjitha përpjektet e ardhshme në përkthimin dhe komentimin e Kur’anit‘‘

Kategoritë

Hyrje e përgjithshme në përkthimin dhe komentimin e Kur’anit