Hyrje në bazat e besimit Islam

CHF13.90

3 stok

Kohët e fundit sidomos gjatë dhjetëvheçarit të fundit, kur ka vërshuar një varg titujsh me karakter sektar rreth besimit dhe pikëpamjeve islame, vërehet mungesa e literaturës së mirëfilltë synite, e bazuar në literaturën klasike islame, por e shkruar në frymën dhe gjuhën bashkëkohore.

Titulli: Hyrje në bazat e besimit Islam
Autori: Nexhat Ibrahimi
Boton: Logos – A, Shkup
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Entela Hidri
Redaktor gjuhësor: Zeqirja Ibrahimi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Immer Goxhufi
Përgatitja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Kohët e fundit sidomos gjatë dhjetëvheçarit të fundit, kur ka vërshuar një varg titujsh me karakter sektar rreth besimit dhe pikëpamjeve islame, vërehet mungesa e literaturës së mirëfilltë synite, e bazuar në literaturën klasike islame, por e shkruar në frymën dhe gjuhën bashkëkohore.

Libri përmban tematika të ndryshme nga lëmia e apologjetikës islame apo Akaidit, ndërkaq autori arrin që t’i bëjë sa më të kapshme për lexuesit. Libri flet mbi parimet bazë të besimit Islam.

Kategoritë

Hyrje në bazat e besimit Islam