I shtrirë nga të gjitha anët, një Gjerman bëhet musliman

CHF11.00

1 stok

Ndeshja e lslamit me mënyrën e jetës dhe mendimit përendimor sot çdo herë prej fillimi teoretikisht shqyrtohet pothuajse në një numër të madh të botimeve. Profetizohet lufta ndërmjet kulturave. Por çfarë ndodhë, nëse një gjerman, i etabluar profesionalisht në ngjarjet politike të shtetit federal, gati 15 vjet edhe politikisht aktiv, në moshën 41 vjeçare të konvertohet në Islam.

Titulli: I shtrirë nga të gjitha anët, një Gjerman bëhet musliman
Autorë: Christian H. Hoffmann
Nga boshnjakishtja përktheu: Afet Beadini
Redaktor gjuhësor: Agim Abazi
Radhitja kompjuterike: Artan Luma
Botues: Shtëpia Botuese ASR

Ndeshja e lslamit me mënyrën e jetës dhe mendimit përendimor sot çdo herë prej fillimi teoretikisht shqyrtohet pothuajse në një numër të madh të botimeve. Profetizohet lufta ndërmjet kulturave. Por çfarë ndodhë, nëse një gjerman, i etabluar profesionalisht në ngjarjet politike të shtetit federal, gati 15 vjet edhe politikisht aktiv, në moshën 41 vjeçare të konvertohet në Islam.

Plotësisht pa paragjykime ai i afrohet religjionit të vetë të ri. Shumë shpejt mëson se Islami edhe sot edhe më tej edhe përseri është hija trishtuese për krishterët dhe se për shumicën në politikë bart vijat e mosiluminizmit mesjetar. Nga ana islame ai është i pranuar me kënaqësi dhe admirim në shoqërin e re, angazhimi i tij politik në çdo rast nuk është i kuptuar gjithherë.

Prej konfrontimeve me këto provokime të dyfishta u paraqitën tekstet e këtij libri. Ato tregojnë: Ndërmjetësimin në mes dy palëve është më i vështir sesa dujet, por nëpërmjet durimit dhe fuqisë së përjetimeve është i mundshëm. Gjoja se ajo luftë ndërmjet kulturave zhvishet sikur hija trishtuese e një shqyrtimi të njëanshëm të historisë.

Christian H. Hoffmann, është i lindur në Berlin në vitin 1948, ka studjuar gjermanistikën dhe anglistikën, është ekonomist politik i diplomuar. Gjatë kohës së sekretarëve të përgjithshëm të CDU-së Kurt. H. Biedenkopf dhe Heiner Geissler ka qenë referent në grupin për planifikim dhe referent i artit. Udhëheqës i një fondacioni amerikan për art dhe i një galerie në Köln. Në shërbimet diverse të CDU-se dhe të Unionit të Ri. Bashkëautor i librit “Die neue soziale Frage und die Zukunft der Demokratie” dhe ” Die gelenkte Gesellschaft”. Kalon në Islam në vitin 1989 është ne bashkëpunim me shoqëritë e muslimanëve. Edhe më tutje ne, mënyrë profesionale është aktiv për CDU në punët publike të CDU-së federale. Zëdhëns i kryesisë së rrethit të Bonnit. Dhe me detyra të llojlloshme, ligjërata dhe botime rreth shthurrjes së paragjykimeve të dyanshme ndërmjet muslimanëve.

Kategoritë

I shtrirë nga të gjitha anët, një Gjerman bëhet musliman