I thërras trupit tënd motra ime muslimane…Nuk do të më përgjigjesh?

CHF6.00

4 stok

Një kontrast të plotë me ata (përfshirë muslimanët) që jetojnë ne vende ku gratë janë pothuajse gjithmonë të pambuluara, të zbukuruara dhe praktikisht të zhveshura në vende publike. Këta të fundit zakonisht janë shumë më pak të ndjeshëm dhe madje rrallë shokohen prej diçkaje të tillë. Qytetërimi perëndimor është ndërtuar mbi vlerësimin e formës se zhveshur në art dhe në jëtë. (Madje edhe kulturat e lashta të lindjes e thellësisht e theksonin scksualitetin e tillë, si indiani Kama Sutra).

Titulli: I thërras trupit tënd motra ime muslimane…Nuk do të më përgjigjesh?
Titulli në aglisht: I appeal to Your Sense of Shame my Muslim Sister…Will You not respond ?
Përktheu nga anglishtja: Fitore Haziri
Redaktor fetar: Abdyl Fuga
Për botuesin: Besnik Hamiti
Redaktor gjuhësor: Ermal Bega
Botues: Sh.B. Klubi Studentor
Shtypi: Focus Print

Një kontrast të plotë me ata (përfshirë muslimanët) që jetojnë ne vende ku gratë janë pothuajse gjithmonë të pambuluara, të zbukuruara dhe praktikisht të zhveshura në vende publike. Këta të fundit zakonisht janë shumë më pak të ndjeshëm dhe madje rrallë shokohen prej diçkaje të tillë. Qytetërimi perëndimor është ndërtuar mbi vlerësimin e formës se zhveshur në art dhe në jëtë. (Madje edhe kulturat e lashta të lindjes e thellësisht e theksonin scksualitetin e tillë, si indiani Kama Sutra).

Është e njohur se ne perëndim, gratë moderne dhe progresive tc sotme inkurajohen që të mos kenë turp për trupin e tyre sa më shumë që të jetë e mundur dhc kurrë mos të Iejojnë që të jenë të kufizuara. Çdo ditë jeta është plot me pamje e marrëdhënie mes gjinive duke perfshirë çdo Iloj gruaje. Afërsia gjinore konsiderohet e shëndetshme ndërkohë që çdo gjë kufizuese konsiderohet shtypëse dhe e prapambetur. Si do të duhej të ndihej një grua si autorja e këtij libri përballë këtij realiteti?

Veç kësaj, ajo po i shikon këto gjëra në vendlindjen e Islamit ku atje ka relativisht qasje më të lehtë për shumë studiues të cilët mund t’i dëgjosh apo të flasësh me ta direkt apo me telefon (perfshirë edhe gratë), përmes inçizimeve, madje edhe ne radio apo television. Pa permcndur këtu thesarin c librave islamë, praninë e instucioneve për mësimin dhe memorizimin e Kur’anit dhe hadithit për gratë. Mbi të gjitha është për të ardhur keq për gratë që Islami është trashëgimi e tyre, e të mos jenë të informuara.

Kategoritë

I thërras trupit tënd motra ime muslimane...Nuk do të më përgjigjesh?