Ideale dhe realitete të Islamit

CHF12.00

2 stok

Ky Iibër është botimi i zgjeruar i hyrjes më të suksesshme ne Islam ne gjuhët evropiane, nga dijetari udhëhegës i Islamit dhe eksperti më i madh musliman mbi Perëndimin. Në gjashtë krerë të ngjeshur, Sejjid Husein Nasr shkoqit aspektet universale e të veçanta të Islamit: Kur’anin, Profetin dhe traditën profetike, Sheri’atin, sufizmin, sunnizmin dhe shi’izmin. Ai nënvizon tiparet kyqe të bindjeve e praktikave islame, duke iu referuar shpesh feve të tjera, sidomos Krishtërimit.

Category:

Titulli: Ideale dhe realitete të Islamit
Titulli i origjinalit: Ideals and realities of Islam
Autorë: Sejjid Husein Nasr
Përktheu dhe parathënia: Edin Q. Lohja
Redaktimi dhe korrektura: Ornela Ademovi
Grafika dhe faqosja: Brunilda Mata
Foto: Ibrahim Kalin

Ky Iibër është botimi i zgjeruar i hyrjes më të suksesshme ne Islam ne gjuhët evropiane, nga dijetari udhëhegës i Islamit dhe eksperti më i madh musliman mbi Perëndimin. Në gjashtë krerë të ngjeshur, Sejjid Husein Nasr shkoqit aspektet universale e të veçanta të Islamit: Kur’anin, Profetin dhe traditën profetike, Sheri’atin, sufizmin, sunnizmin dhe shi’izmin. Ai nënvizon tiparet kyqe të bindjeve e praktikave islame, duke iu referuar shpesh feve të tjera, sidomos Krishtërimit.

I mbështetur ne burimet e traditës islame, me referenca të pasura edhe nga punime të dijetarëve bashkëkohës ne Perëndim, autori e paraqet traditën shpirtërore dhe intelektuale islame ne gjuhën e mendimit modern. Duke e shpalosur kthjelltazi botëkuptimin islam, Ideale dhe Realitete të Islamit u përgjigjet edhe kritikave të ndryshme të ngritura ndaj Islamit nga akademizmi orientalist.

Kategoritë

Ideale dhe realitete të Islamit