Ilmihal – Përmbledhje e shkurtër mësimesh e regullash islame

CHF4.90

1 stok

“Ndër të gjitha krijimet, më superiori është imani. Pas imanit vjen namazi.” Dallimi ndërmjet njeriut që fal namaz dhe atij që nuk e fal atë apo një populli që falet dhe një populli që s’falet, është si ai mes të gjallëve dhe të vdekurve.

Autor: Progresi Botime
Titulli: Ilmihali
Formati: 8.5 x 11
Faqe: 96
Botues: Progresi Botime

Kjo përmbledhje e rregullave dhe e mësimeve nga feja jonë ISLAME, do t’ia bëjë të mundur çdo fillestari mësimin e disa prej parimeve të “fesë islame” dhe veçanërisht, faljen e namazit…
“Ndër të gjitha krijimet, më superiori është imani. Pas imanit vjen namazi.” Dallimi ndërmjet njeriut që fal namaz dhe atij që nuk e fal atë apo një populli që falet dhe një populli që s’falet, është si ai mes të gjallëve dhe të vdekurve.

Kategoritë

Ilmihal

Ilmihal - Përmbledhje e shkurtër mësimesh e regullash islame