Imam Ebu Mensur Maturidiu – Jeta, vepra dhe doktrina

CHF31.90

3 stok

Në këtë libër, i cili përbëhet nga disa artikuj shkencorë, janë trajtuar temat të cilët janë marrë nga vepra “Te’vilatu’l-Kur’an” e Imam Maturidiut.

Titulli: Imam Ebu Mensur Maturidiu – Jeta, vepra dhe doktrina
Titulli i origjinalit: Imam Maturidi’nin – Eserlerinden Türkçe Seçki
Editor: Shaban Ali Dyzgyn
Botues: Logos – A
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktorë: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Arjan Koçi
Redaktor artistik dhe dizajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Naser Fera
Mbikëqyrës i shtypit: Kemal Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup

Në këtë libër, i cili përbëhet nga disa artikuj shkencorë, janë trajtuar temat të cilët janë marrë nga vepra “Te’vilatu’l-Kur’an” e Imam Maturidiut.

Ndër këto tema janë historia dhe ligjet e shoqërisë, sheriati në traditën fetare, njeriu, antropologjia teologjike, kultura politike dhe fuqia e udhëheqjes. Nëpërmjet këtij libri lexuesi do të njihet me mendimet dhe bindjet e këtij kolosi të madh të Ehlu Sunne ve’l xhematit.

Kategoritë

Imam Ebu Mensur Maturidiu - Jeta, vepra dhe doktrina