Industria e suksesit

CHF21.90

2 stok

Libri Industria e suksesit është një vepër drejtë suksesit optimal për zhvillim njerëzor, sjellje dinamike, ligje ripërtëritëse humane, qëndrime efikase, literaturë për reformatorë dhe zyrtarë, manual edukativ për arsimtarët, edukatorët, prindërit dhe individët.

Titulli: Industria e suksesit
Titulli i origjinalit: Sina’atu En-Nexhahi
Autorë: Dr. Tarik Suejdan, Prof. Fajsal Umar Beshrahil
Përkthyes: Altin Torba
Recensent: Arsen Maskurti ( Hamza )
Redaktore: Jolanda Lila
Përkujdesi grafik dhe kopertina: Bledar Xama
Botues: Mesazhi Botime

‘‘Mos e lut Zotin të të lehtësojë barrën, por lute të të forcojë shpinën‘‘, ‘‘Nëse s’përpiqesh të ngjitësh në male, gjithë jetën do ta kalosdh nëpër kanale.‘‘

Libri Industria e suksesit është një vepër drejtë suksesit optimal për zhvillim njerëzor, sjellje dinamike, ligje ripërtëritëse humane, qëndrime efikase, literaturë për reformatorë dhe zyrtarë, manual edukativ për arsimtarët, edukatorët, prindërit dhe individët.

Për të arritur sukses në jetë duhet ti përcaktojë qartë prioritet e tij jetike dhe për realizimin e tyre të vëndosë një plan dhe kohë të caktuar, duke marrë në konsideratë domosdoshmërinë e lidhjeve të vlefshme dhe konstruktive me njerëzit që të rrethojnë. Këto lidhje ngrihen mbi vlera morale dhe parime sociale, si dhe duke ripërtërirë vazhdimisht energjitë.

Kategoritë

Industria e suksesit