Intenca e Sheriatit si Filozofi e së drejtës Islame – përqasje sistemesh

CHF29.90

1 stok

Institutin Botëror të Mendimit Islam e gëzon fakti që paraqet këtë libër specifik për temën e intencave të sheriatit islam dhe autori, Dr. Xhasir Avde, një dijetar i shquar me aftësi të ndryshme, e drejtoi interesimin e tij në tematikën e këtyre intencave. Ky libër i shquar, i cili na zbulon shkencën serioze të përpiktë, na paraqet një mënyrë të re në metodikën dhe filozofinë e legjislacionit islam, që ngrihet mbi intencat e sheriatit islam. Shpresa jonë është që analiza e rëndësishme dhe idetë që përmban ky studim, jo vetëm që do të kontribuojnë aktivisht në mbrojtjen e fushës së intencave të sheriatit islam, por të tërheqë më shumë vëmendje për këtë tematikë mes lexuesve.

Titulli: Intenca e Sheriatit si Filozofi e së drejtës Islame – përqasje sistemesh
Autori: Xhasir Avde
Botuesi: Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup
Përktheu: Shaban Sulejmani
Nr. i faqeve: 354

Institutin Botëror të Mendimit Islam e gëzon fakti që paraqet këtë libër specifik për temën e intencave të sheriatit islam dhe autori, Dr. Xhasir Avde, një dijetar i shquar me aftësi të ndryshme, e drejtoi interesimin e tij në tematikën e këtyre intencave. Ky libër i shquar, i cili na zbulon shkencën serioze të përpiktë, na paraqet një mënyrë të re në metodikën dhe filozofinë e legjislacionit islam, që ngrihet mbi intencat e sheriatit islam. Shpresa jonë është që analiza e rëndësishme dhe idetë që përmban ky studim, jo vetëm që do të kontribuojnë aktivisht në mbrojtjen e fushës së intencave të sheriatit islam, por të tërheqë më shumë vëmendje për këtë tematikë mes lexuesve.

Kategoritë

Intenca e Sheriatit si Filozofi e së drejtës Islame - përqasje sistemesh