Islami dhe Krishterizmi

CHF6.50

S’ka stok

Te ne në trojet shqiptare, tema e “Islamit dhe Krishterizmi” kundrejt Kristianizmit dhe religjioneve a ideologjive të tjera, rëndom trajtohet në kontekstin negativ e destruktiv, e si burime shfrytëzohen pjesë kur’anore të shkëputura nga tërësia, duke bërë nga Islami monstrum të llojit të vet, dhe veprat propagandistike evrocentriste, kryqtare e inkuizicion­ale. Se pretendimet nga ky lloj i literaturës janë të pabaza e jo të vërteta, dëshmon literatura e paktë më herët, e kohëve të fundit më e shumtë, si në botë ashtu edhe te ne, por para së gjithash këtë e dëshmon nëse marrim guxim e u hedhim një shikim shkurtazi burimeve islame dhe historisë islame, por aty-këtu edhe mësimit dhe historisë kristiane, por edhe mësimeve të tjera, për të krahasuar e medituar, e për ndihmë do t’i marrim edhe mendimet e disa mendimtarëve të ndry­shëm.

Category:

Titulli: Islami dhe Krishterizmi
Titulli në arabisht: El-Islam we-l-mesihijjeh
Titulli në anglishtë: Islam and Christianity
Autorë: Ulfe Aziz-us-Samed
Përktheu: Nexhat Ibrahimi
Lektor: Mr. Mehmet halimi
Korrektor: Nexhat Ibrahim
Radhitja kompjuterike: Glauk Hoxha
Për botuesin: Adnan Ismaili
Montazhi: Orhan Norkollari
Botues: Shoqata e Ulemave Prizren
Shtypi: Berati – Prizren

Te ne në trojet shqiptare, tema e “Islamit dhe Krishterizmi” kundrejt Kristianizmit dhe religjioneve a ideologjive të tjera, rëndom trajtohet në kontekstin negativ e destruktiv, e si burime shfrytëzohen pjesë kur’anore të shkëputura nga tërësia, duke bërë nga Islami monstrum të llojit të vet, dhe veprat propagandistike evrocentriste, kryqtare e inkuizicion­ale. Se pretendimet nga ky lloj i literaturës janë të pabaza e jo të vërteta, dëshmon literatura e paktë më herët, e kohëve të fundit më e shumtë, si në botë ashtu edhe te ne, por para së gjithash këtë e dëshmon nëse marrim guxim e u hedhim një shikim shkurtazi burimeve islame dhe historisë islame, por aty-këtu edhe mësimit dhe historisë kristiane, por edhe mësimeve të tjera, për të krahasuar e medituar, e për ndihmë do t’i marrim edhe mendimet e disa mendimtarëve të ndry­shëm.

Kategoritë

Islami dhe Krishterizmi

CHF6.50