Islami dhe paqja universale

CHF8.00

9 stok

Një libër mbi vlerat universale Islame dhe paqen në përgjithësi që nuk duhet ti mungojë bibliotekës së qdo muslimani.

Category: Tags: , , ,

Titulli: Islami dhe paqja universale
Titulli i origjinalit: Es-selam’ul-alemijj we’l-islam
Titulli në anglisht: Islam and Universal Peace
Autor: Prof. Sejjid Kutub
Përktheu: Agim Mullafetahu
Redaktoi dhe recensoi: Nexhat S. Ibrahimi
Redaktor gjuhësore: Elez Ismaili, Roald A. Hysa
Përgaditja kompjuterike dhe kopertina: Islam Rushiti
Botues: Sh. B. Asr – Tetovë

Një libër mbi vlerat universale Islame dhe paqen në përgjithësi që nuk duhet ti mungojë bibliotekës së qdo muslimani.

Përmbajtja e librit: Besimi ( Akidja ) dhe jeta, Koncepti Islam i paqës në Islam, Qetësia e ndërgjegjës, Logjika dhe doktrina (kredoja), Nevojat trupore dhe shpirtërore, Mëkati dhe pendimi, Kënaqësia brenda tolerancës, Bindja në Allahun, Siguritë dhe garancitë, Qetësia në familje, Dëlirësia, Dënimet, Shkurorëzimi, Poligamia, Ndihma reciproke familjare, Qetësia në shoqëri, Ndjenja e dashurisë dhe mëshira, Edukata individuale dhe shoqërore, Ndjenja e bashkëpunimit dhe solidaritetit, Synimet e larta të jetës, Sistemi legjislativ dhe gjyqësor, Garancitë për drejtësi juridike, Garancitë për siguri dhe paqe, Garancitë për nevoja materiele, Barazpesha shoqërore, Bindja përmes ligjit, Paqja botërore, Xhihadi në rrugën e Allahut, Fryma e humanitetit njerëzor, Aktualiteti moral në afarizëm etj…

Kategoritë

Islami dhe paqja universale