Islami është paqe

CHF5.90

24 stok

Autori në këtë libër u përgjigjet të gjithë atyre të cilët me të padrejtë i përshkruajnë Islamit lloj-lloj akuzash. Kjo vepër modeste për nga vëllimi, por tejet e rëndësishme për nga përmbajtja, pa dyshim zbulon njohuri të reja për lexuesin shqiptar.

Titulli: Islami është paqe
Autorë: Nexhat Ibrahimi
Biblioteka: Mendimi Islam
Për botuesin: Adnan Ismaili
Kryeredaktor: Husamedin Abazi
Redaktor biblioteke: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Arjan Koçi
Redaktor artistik dhe disajni: Edib Agagjyshi
Redaktor teknik: Halil Berisha
Faqosës: Sedat Halimi
Mbikqyrës i shtypit: Kemail Ismaili
Përgaditja kompjuterike: Focus Pro – Shkup
Shtypi: Focus Print – Shkup
Botues: Logos – A

Autori në këtë libër u përgjigjet të gjithë atyre të cilët me të padrejtë i përshkruajnë Islamit lloj-lloj akuzash. Kjo vepër modeste për nga vëllimi, por tejet e rëndësishme për nga përmbajtja, pa dyshim zbulon njohuri të reja për lexuesin shqiptar.

Kategoritë

Islami është paqe