Islami fe e ardhmërisë

CHF6.90

19 stok

Ky libër është shumë i vogël për nga vëllimi, por shumë i madh për nga përmbajtja dhe rëndësia. Në këtë libër bëhet e qartë se islami është sistem jete dhe nuk është thjesht një religjion siç konsiderohet nga disa mysliman mendje ngushtë.

Category: Tags: , ,

Titulli: Islami fe e ardhmërisë
Autori: Sejid Kutub
Përktheu: Osman Abazi
Redaktor profesional: Mr. Qamil Morina
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Redaktura gjuhësore: Mr. Mehmet Halimi
Kopertina: Bashkim Mehani
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Prishtinë
Botues: Sira – Prishtinë

Ky libër është shumë i vogël për nga vëllimi, por shumë i madh për nga përmbajtja dhe rëndësia. Në këtë libër bëhet e qartë se islami është sistem jete dhe nuk është thjesht një religjion siç konsiderohet nga disa mysliman mendje ngushtë. Qartësohet roli i islamin në historinë botërore dhe shkaqet e dobësimit dhe kolonizimit të botës islame nga njeriu i bardhë ( Evropa) Po ashtu në këtë libër bëhet e qartë edhe rëndësia e ringritjes së islamit, se vetëm feja islame është shpëtimi i vetëm i njerëzimi. Dhe kjo fe patjetër është feja e ardhmërisë. Lusim Allahun xh.xh që ta lexojmë këtë libër dhe ti përvetësojmë këto koncepte se me të vërtetë kemi shumë nevojë.

Kategoritë

Islami fe e ardhmërisë