Islami në fokus

CHF18.00

30 stok

Category: Tags: ,

Titulli: Islami në fokus
Titulli i origjinalit: Islam in Focus
Autor: Hamude Abdulati
Përktheu: Mr. Bujar Hoxha
Redaktor gjuhësor: Dr. Mehmet Halimi
Korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgaditja kompjuterike dhe shtypi: Focus – Shkup
Botues: Sh. B. Logos – A

Islami në focus është libër që merret me bazat e fesë Islame, por njëkohësisht u shmanget debateve joprudiktive teologjike dhe argumenteve sektariane. libri pikësëpari u dedikohet lexuesve të rinj dhe laikë në një mënyrë sqaruese, ndërsa intelektualëve të moshuar në mënyrë provocative, por megjithatë respektuese. Aty ku ka qenë e nevojshme dhe e zbatueshme, autori i ka shqyrtuar çështjet historike dhe krahasimtare. Ajo që më së tepërmi do ti joshë lexuesit e këtij libri është fakti se ai paraqet islamin si fe universal, mbijetuese, gjallëruese dhe kozmopolite, e cila jo vetëm që është relative për qdo lëmitë ekzistencës njerëzore, por gjithashtu është edhe e domosdoshme pikërisht për mirëqenien e njerëzimit.

Qasja e autorit është jashtëzakonisht e kapshme dhe ka një stil që gjallëron, si dhe një qartësi që është e lehtë dhe e kuptueshme për lexuesit. E gjithë kjo e bën këtë libër tejet të dobishëm dhe të afërt për të gjithë ata që synojnë të vërtetën.

Kategoritë

Islami në fokus