Islami në mijëvjeçarin e tretë, lulëzimi i religjionit rrezik ose shpëtim

CHF11.90

15 stok

Mijëvjeçari i ri erdhi. Porsa kaloi dehja dhe dita e dytë e janarit ishte ditë e rëndomtë. Vallë a ndodhi diçka? A thua brenga jonë e vetme ishin kompjuterat tanë dhe adaptimi i tyre në mijëvjeçarin e ri? A thua sistemet e shogërive tona, të cilët i mbajnë në jetë, gjenden para kolapsit? Vallë a thua përsëri, ardhshmëria është ajo që, tanimë, ishte një herë?

Titulli: Islami në mijëvjeçarin e tretë, lulëzimi i religjionit: rrezik ose shpëtim
Titulli i origjinalit: Der Islam im 3 Jahrtausend, eine religion im aufbruch
Autori: Murad Hofman
Përktheu nga boshnjakishtja: Behxhet Jashari
Redaktor: Agim Abazi
Lektor: Namir Lapardhaja
Korrektor: Ammar Jusufi
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqosja: Furkan ISM
Numri faqeve: 303
Formati: A5
Botoi: Furkan ISM
Shtypi: Print Ism – Shkup

Mijëvjeçari i ri erdhi. Porsa kaloi dehja dhe dita e dytë e janarit ishte ditë e rëndomtë. Vallë a ndodhi diçka?
A thua brenga jonë e vetme ishin kompjuterat tanë dhe adaptimi i tyre në mijëvjeçarin e ri?
A thua sistemet e shogërive tona, të cilët i mbajnë në jetë, gjenden para kolapsit?
Vallë a thua përsëri, ardhshmëria është ajo që, tanimë, ishte një herë?

Me fillimin e mijëvjeçarit të ri nuk munguan simptomat e krizës. të cilat stimuloheshin nëpër media. e që mund të shkaktonin përhapjen e histerisë për shkak të Fundit. për shkak të frikës para mijëvjeçarit të ri. Por. disi. viteve të fundit. në shogëritë perëndimore erdhi një kohë kur më tepër manifestohej indiferenca e pajtueshmërisë, se sa ajo optimiste ndaj katastrofave të parashikuara. Frikën apokaliptike, irracionale nga Fundi. që deri para pak kohe ishte simbol i kulturës sä “gjelbër”, e zëvendësoi shkatërrimi i ri. Kush frikësohej ende nga gjendja e jashtëzakonshme më 31 dhjetor të vitit 1999?

Kush frikësohej nga lufta atomike. nga bombat nukleare. nga shkatërrimi i pyjeve, nga vrimat e ozonit, Çernobili. nga të ndryshuarit e klimës. Sida, nga lopët e tërbuara ose nga detyrat luftarake të Bundeswehrit (ushtria federale gjermane)? Pranë eko-romantikës doli edhe eko-frika dhe humbi para letargjisë politike, fatkegësi ekonomiko- sociale-morale. kur erdhi deri te ato, sollën, e çfarë tjetër mund të pritet në Gjermani. një krizë të këndshme pranë sä cilës me ëndje shkonte shampanja dhe birra. Thënë shkurt. prodhimi potencialisht i paguar mirë. i “shkatërrimit të botës”, u hoq para se të paragitet në treg.

Myslimanët e kësaj bote reaguan në mijëvjeçarin e ri edhe pse pa shampanjë dhe pa birrë, prapëseprapë edhe më të lirshëm. Sä pari. mijëvjeçari i ri ndodhi pikërisht në mes të vitit 1420 të Ilogaritjes sä vitit islamik. E dyta. është një numër i vogël i myslimanëve, të cilët në radhitjet e numrave gjejnë ndonjë mistikë të Ilojit të Kabalës çifute. Madje, mijëvjeçari i ri nuk guxon t’i brengosë myslimanët. edhe pse momenti i fundit mund të vijë në çdo çast. fakt në të cilin besojnë edhe të krishterët edhe muslimanët. Atë e di vetëm Zoti.

Kategoritë

Islami në mijëvjeçarin e tretë, lulëzimi i religjionit rrezik ose shpëtim