Islami në shekullin tonë

CHF6.90

3 stok

Ky libër është përmbledhje e disa artikujve të cilat dr. Xhafer Shejh Idrisi i ka shkruar në raste të ndryshme si përgjigje dhe analizë e rrethanave të caktuara. Ato paraqesin laramani temash dhe me këtë bëhen të lehta për lexuesin edhe pse janë tema që kanë nevojë për
vë­men­dje gjatë leximit të tyre. Urojmë që këto tema të gëzojnë lexuesin ashtu siç kanë paraqitur gëzim për ne gjatë leximit, përkthimit dhe redaktimit të tyre.

Category: Tags: , ,

Titulli: Islami në shekullin tonë
Autor: Xhafer Shejh Idriz
Përktheu: Një grup përkthyesish
Redaktor: Bekir Halimi
Redaktor gjuhësor: Fatmir Baçi
Redaktor teknik: Sedat Ramadani
Botues: NUN

Ky libër është përmbledhje e disa artikujve të cilat dr. Xhafer Shejh Idrisi i ka shkruar në raste të ndryshme si përgjigje dhe analizë e rrethanave të caktuara. Ato paraqesin laramani temash dhe me këtë bëhen të lehta për lexuesin edhe pse janë tema që kanë nevojë për
vë­men­dje gjatë leximit të tyre. Urojmë që këto tema të gëzojnë lexuesin ashtu siç kanë paraqitur gëzim për ne gjatë leximit, përkthimit dhe redaktimit të tyre.

Përmbledhja e artikujve që i ka shkruar ai janë botuar në gjuhën arabe me titull Islami për shekullin tonë edhe atë në disa vëllime. Dr. Xhafer Shejh Idrisi ka jetuar një kohë të gjatë në Amerikë dhe e njeh për së afërmi perëndimin. Ai gjitha­shtu është njohës i mirë i shkencave ekzakte dhe me këtë përveç diturive fetare ka edhe dituri shkencore dhe me këtë shtjellimet e tija bëhen të fuqishme për nga argu­men­timi.

Që moti na ka preokupuar dëshira për tia ofruar lexu­e­sit shqiptar të grumbulluar në një libër dhe e falënderojmë Allahun që na mundësoi ta realizojmë këtë dëshirë. Besoj se këtu nuk do të përfundon njoftimi ynë me këtë dijetarë, por do të gëzohemi duke lexuar edhe shkrime dhe libra tjerë të tij.

Përmbajtja e librit: KRITERET E DITURISË, KUSH ËSHTË KRIJUESI, LIGJET E PANDRYSHUESHME NË GJITHËSI, DOMETHËNIA E LOGJIKËS, FIZIKANTËT BASHKOHORË DHE EKZISTENCA E ALLAHUT, RELATIVIZMI, DUKURIA E ATEIZMIT, ATEISTËT JANË POLITEISTË, LIRIA DHE ROBËRIA, BANALITETI I ARSYETIMIT ME LIRINË E SHPREHJES, SHEKULLARIZMI DHE VLERAT MORALE, NDARJA E FESË DHE SHTETIT, ÇËSHTJA E SHEKULLARIZIMIT DHE FESË NË PERËNDIM, DEMOKRACIA NOCIONI PA REALITET, MORALI DHE SISTEMET, ISLAMI POLITIK!?, ISLAMOFOBIA, KONCEPTI PERËNDIMOR MBI VEHABIZMIN, AMERIKA E SËMURË, PËR ISLAMIN NË SH.B.A., A DO TI RIKTHEHET AMERIKËS UDHËHEQJA?, PAPA REFUZON PARIMIN E DIALOGUT ME MUSLIMANËT, PËRGJIGJE PAPËS NGA XHA’FER SHEJH IDRIS, ETJ……

Kategoritë

Islami në shekullin tonë