Islamizimi i diturisë – parimet e përgjithshme dhe plani i punës

CHF5.00

2 stok

Drejtuesit e Institutit Ndërkombëtar të Mendimit Islam – Herndon, Virxhinia, SHBA, e quajnë këtë libër dhuratën më të qëlluar të dhjetëvjeçarit të parë të shekullit XXI.

Titulli: Islamizimi i diturisë – parimet e përgjithshme dhe plani i punës
Titulli i origjinalit: Islamzation of Knowledge – General Principles and Work Plan
Autor: Ismail Raxhi el-Faruki
Përktheu nga anglishtja: Urim Poshka
Recensues: Mr. Ismail Bardhi
Lektor: Mr. Mehmet Halimi
Korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Botuar nga: International Institute of Islamic Thought Herdon, Virginia – SHBA – 1987

Drejtuesit e Institutit Ndërkombëtar të Mendimit Islam – Herndon, Virxhinia, SHBA, e quajnë këtë libër dhuratën më të qëlluar të dhjetëvjeçarit të parë të shekullit XXI.

Kategoritë

Islamizimi i diturisë – parimet e përgjithshme dhe plani i punës