Jeta e të Dërguarit Muhamed s.a.v.s.

CHF7.90

S’ka stok

Shtëpia botuese Logos – A në vazhdimësinë e botimeve të saj me përmbajtje islame, ndjenë kënaqësinë që ciklit të librave për fëmijë tia shtojë edhe një botim me këtë biografi të të Dërguarit Muhamed s.a.v.s.

Titulli: Jeta e të Dërguarit Muhamed s.a.v.s.
Titulli i origjinalit: The Life of the Prophet Muhamed s.a.v.s.
Autore: Lejla Azzam, Aisha Gouverneur
Përkthyes: Vullnet Poshka
Recensues: Nexhat Ibrahimi
Redaktor gjuhësor: Mr. Mehmet Halimi
Korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Shtypi: Focus – Shkup
Botues: Logos – A, Shkup

Shtëpia botuese Logos – A në vazhdimësinë e botimeve të saj me përmbajtje islame, ndjenë kënaqësinë që ciklit të librave për fëmijë tia shtojë edhe një botim me këtë biografi të të Dërguarit Muhamed s.a.v.s.

Shkaku për këtë është se në mesin tone për kohë të gjatë është ndjerë nevoja për një tekst të këtillë, me ndihmën e të cilit lexuesit më të vegjël por pse jo edhe ata më të rritur do të mund të përfitojnë njohuri themelore për jetën e Pejgamberit tone të dashur.

Shpresojmë që ky libër do ta ngacmojë sadopak kërshërinë e lexuesve dhe deri diku ta plotësojë etjen e tyre për të mësuar mbi jetën e Pejgamberit tone.

Kategoritë

Jeta e të Dërguarit Muhamed s.a.v.s.

CHF7.90