Jetimi

CHF3.90

5 stok

Në këtë libër trajtohet një qështje shumë e ndjeshme në Islam, përkujdesjen për jetimin. Është një trajtim krejt ndryshe në Islam nga sa shohim në kultura dhe fe të ndryshme. Në këtë libër trajtohen shumë aspekte mbi kujdesin ndaj jetimit, obligimet dhe detyrat që dalin si në aspektin shoqëror poashtu edhe në atë përsonal.

Category: Tags: ,

Titulli: Jetimi
Titulli në origjinal: El-Jetim
Autorë: Muhamed El-Misri
Përkthyes: Dr. Sedat Islami
Redaktor gjuhësor: Jusuf Kastrati
Rradhitja kompjuterike: Dr. Sadat Islami
Botues: Shembulli

Në këtë libër trajtohet një qështje shumë e ndjeshme në Islam, përkujdesjen për jetimin. Është një trajtim krejt ndryshe në Islam nga sa shohim në kultura dhe fe të ndryshme. Në këtë libër trajtohen shumë aspekte mbi kujdesin ndaj jetimit, obligimet dhe detyrat që dalin si në aspektin shoqëror poashtu edhe në atë përsonal.

Kategoritë