Jeto madhërishëm dhe mbështete kauzën tënde

CHF6.90

9 stok

Njerëzit e mëdhenj asnjëherë nuk kanë menduar se do të jenë të tillë. E tëra që bëjnë është kryerje me nder dhe përgjegjësi e rolit dhe detyrës që kanë duke mos kërkuar asfarë kompensimi material, duke mos qenë aspak kureshtar për duartrokitjet dhe fjalët miradije të njerëzve. Sytë e tyre ngelin duke shikuar lart, kah qëllimi kryesor, dhe kështu, rrëfimi i tyre shndërrohet në një legjendë të cilën gjeneratat e përcjellin njëra pas tjetrës.

Autor: Kerim Shadhili
Përktheu: Dr. Sedat Islami
Redaktor: Bujar Vërbovci
Përgaditi për shtyp: Bashkim Mehani
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botoi: Sira

Jeto madhërishëm dhe mbështete kauzën tënde – Kerim Shadhili

Autori është i njohur në botë me thënien: „Ti je çfarë bën, jo çfarë thua“.

Njerëzit e mëdhenj asnjëherë nuk kanë menduar se do të jenë të tillë. E tëra që bëjnë është kryerje me nder dhe përgjegjësi e rolit dhe detyrës që kanë duke mos kërkuar asfarë kompensimi material, duke mos qenë aspak kureshtar për duartrokitjet dhe fjalët miradije të njerëzve. Sytë e tyre ngelin duke shikuar lart, kah qëllimi kryesor, dhe kështu, rrëfimi i tyre shndërrohet në një legjendë të cilën gjeneratat e përcjellin njëra pas tjetrës.

Ndalja nga kontributi për të pritur duartrokitjet e njerëzve nuk është zakon i madhështorëve.

Sa bukur ka thënë një njeri i ditur: Ai që kërkon shpërblimin për të vërtetën, e njeh më së paku atë! Kështu them edhe unë, ai që kërkon famën dhe autoritetin, ai më së paku e njeh madhështinë!

 

Kategoritë

Jeto madhërishëm

Jeto madhërishëm dhe mbështete kauzën tënde