Kamxhikët e Zemrës

CHF25.00

12 stok

Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë), në koleksionin e tij të haditheve Sahih, në kaptinën mbi Subtilitetin -“Rrekaik”, e që në vërtet ato janë rrëfime që i zbusin zemrat e njerëzve, shënon nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), ka thënë:

Category:

Titulli: Kamxhikët e Zemrës
Autori: Dr. Aid el Karni
Përktheu nga gjuha arabe: Gazmend Terziqi
Lektor: Sylejman Selimi
Redaktor: Agron Terziqi
Redaktura gjuhësore: Zekerija Abdullahu
Boton: Gami botime

Imam Buhariu (Allahu e mëshiroftë), në koleksionin e tij të haditheve Sahih, në kaptinën mbi Subtilitetin -“Rrekaik”, e që në vërtet ato janë rrëfime që i zbusin zemrat e njerëzve, shënon nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), ka thënë:
“Shumë njerëz janë mashtruar lidhur me dy begati: shëndetin dhe kohën e lirë.”
Ndërsa Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) rrëfen se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), është lutur:
“Allahu im, jeta e vërtetë dhe e drejtë është vetëm ajo e Botës tjetër. Prandaj të lutem, fali ensarët dhe muhaxhirët.”
Sehl ibën Sadi (Allahu qoftë i kënaqur me të) deklaron: “Ditën e Hendekut bashkë me të Dërguarin e Allahut, po mihnim dhe bartnim dhe. Në një moment e shikuam, kurse ai u shpreh:
“Allahu im, jeta e vërtete dhe e drejtë është vetëm në Botën tjetër. Andaj të lutem, fali ensarët dhe muhaxhirët.”
Këto tri hadithe me lejen e Allahut janë bazamenti i rrëfimit tonë në këtë libër.

PËRMBAJTJA:
SUPTILITETI
BEGATIA MË E MADHE
ASKETIZMI
SILLU SI I HUAJ NË KËTË BOTË
HUAJTËSIMI ËSHTË DISA LLOJESH
MJERË UNË SI E KALOVA JETËN TIME
D’YNJAJA ËSHTË E PAVLERË
MBASE MUND TË SHPËTOSH
MOS E HARRO ALLAHUN
VLERA E KOHËS
SHEMBULLI I KËSAJ BOTE
TI, QË E LODHË TRUPIN
DEVOTSHMËRIA
NE NJERIUN E KRIJOJMË QË TË PËRPIQET
EDHE TE VETË JU – SI NUK E KUPTONI?
FRYMËMARRJET TUA TË SHTRENJTA
KONSIDEROJENI ARMIK
URDHRI PËR DEVOTSHMËRI
VEPRAT VLERËSOHEN SIPAS REZULTATEVE
KUVENDET E BESIMTARËVE

Kategoritë

Kamxhikët e Zemrës