Kandila në udhëtim

CHF18.90

S’ka stok

Në këtë libër jam munduar të zgjedh disa tema, që vërtet do i hyjnë në punë muslimanit gjatë udhëtimit të tij, të cilat po t’i kuptojë mirë dhe t’i praktikojë në jetën e tij, me siguri do t’ia lehtësojnë shumë udhëtimin e jetës, madje do t’i lehtësohet edhe udhëtimi i jetës tjetër pas vdekjes.

Titulli: Kandila në udhëtim
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Mr. Sejdi Sallahu
Redaktor letrar: Mr. Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Ballina: Fatlum Zeka
Boton: “S-ERA sh.p.k”

Në këtë libër jam munduar të zgjedh disa tema, që vërtet do i hyjnë në punë muslimanit gjatë udhëtimit të tij, të cilat po t’i kuptojë mirë dhe t’i praktikojë në jetën e tij, me siguri do t’ia lehtësojnë shumë udhëtimin e jetës, madje do t’i lehtësohet edhe udhëtimi i jetës tjetër pas vdekjes.
Janë tridhjetë e tri tema të larmishme, secila ka rëndësinë dhe peshën e vet, secila është një kandil gjatë udhëtimit.
Temat i kam trajtuar shumë thjesht, si një bashkëbisedim, pa ngarkesën e argumenteve dhe citateve.
Lexuesit do t’i duket sikur po i flet dikush, sikur po e këshillon dikush, dikush që ia di hallin dhe i jep kandila për t’ia ndriçuar e lehtësuar udhëtimin e jetës.
Shpresoj që ky libër të jetë një kandil udhëtimi për shumëkënd. Amin!

Kategoritë

Kandila në udhëtim

Kandila në udhëtim

CHF18.90