Kapitalizmi Estetik

CHF12.90

1 stok

Libri, në fakt, është përmbledhje e punimeve të autorëve të ndryshëm që shtjellojnë dhe ofrojnë shpjegime të ndryshme mbi kapitalizmin. Autorët e veprës e vënë në dukje atë që realisht i josh dhe i magjeps njerëzit kur e shohin produktin në treg!?

SHB Logos-A ua sjell dashamirësve të dijes para vetes librin “Kapitalizmi Estetik”, edituar nga Peter Murphy dhe Eduardo De la Fuente.

Libri, në fakt, është përmbledhje e punimeve të autorëve të ndryshëm që shtjellojnë dhe ofrojnë shpjegime të ndryshme mbi kapitalizmin. Autorët e veprës e vënë në dukje atë që realisht i josh dhe i magjeps njerëzit kur e shohin produktin në treg!?

Libri u shërben tejmase studiuesve të shkencave ekonomike dhe atyre sociale, në përgjithësi.

Kategoritë

Kapitalizmi Estetik

Kapitalizmi Estetik